ประกาศด่วน​ สบค.​ ได้รับแจ้งจากกรมควบคุม​โรค​ในเวลา​ 09.10 น.​ ขอแก้ไขการเข้าฉีดวัคซีน​ใหม่ดังนี้ บุคค​ลที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับ​ SMS​ นัดฉีดวัคซีนใน​วันนี้​ จะยังไม่สามารถเข้าฉีดวัคซีน​ได้ค่ะ​ ทั้งนี้​ ให้รอ​ SMS​ แจ้งกำหนดนัดฉีดอีกครั้ง


22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator