ส่วนบริหารงานคลังแลพัสดุ

แนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่ายงานของรัฐมีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท9 07 61 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่ายงานของรัฐมีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ