สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563

สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2562 เดือนตุลาคม 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2562 เดือนตุลาคม 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2562  เดือนพฤศจิกายน 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2563  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม 2563  เดือนมีนาคม 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2563 เดือนมีนาคม 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเมษายน 2563  เดือนเมษายน 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2563 เดือนเมษายน 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤษภาคม 2563  เดือนพฤษภาคม 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมิถุนายน 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมิถุนายน 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกรกฎาคม 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนสิงหาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกันยายน 2563  เดือนกันยายน 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2563  เดือนกันยายน 2563 แบบ สขร. 1


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ