สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2561  เดือนพฤศจิกายน 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561 เดือนธันวาคม 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2562เดือนมกราคม 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2562 เดือนมกราคม 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2562  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม2562  เดือนมีนาคม2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม2562 เดือนมีนาคม2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเมษายน2562  เดือนเมษายน2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน2562  เดือนเมษายน2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเพฤษภาคม 2562  เดือนเพฤษภาคม 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนเพฤษภาคม 2562 เดือนเพฤษภาคม 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกรกฎาคม 2562  เดือนกรกฎาคม 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2562 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2562 แบบ สขร. 1


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ