สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561

สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2561  เดือนมกราคม 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม 2561 เดือนมีนาคม 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2561 เดือนมีนาคม 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเมษายน 2561  เดือนเมษายน 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมิถุนายน 2561  เดือนมิถุนายน 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนสิงหาคม2561 เดือนสิงหาคม2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม2561 เดือนสิงหาคม2561 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2561 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2561 แบบ สขร. 1


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ