สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559

สำเนาสัญญาเดือนตุลาคม 2558 เดือนตุลาคม 2558 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2558 เดือนตุลาคม 2558 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา พฤศจิกายน 2558  เดือนพฤศจิกายน 2558 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2558  เดือนพฤศจิกายน 2558 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญาเดือนธันวาคม 2558  เดือนธันวาคม 2558 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2558 เดือนธันวาคม 2558 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญาเดือนมกราคม 2559 เดือนมกราคม 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2559 เดือนมกราคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม 2559 เดือนมีนาคม 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2559 เดือนมีนาคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเมษายน 2559 เดือนเมษายน 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2559 เดือนเมษายน 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤษภาคม 2559 เดือนพฤษภาคม 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2559 เดือนพฤษภาคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมิถุนายน 2559 เดือนมิถุนายน 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2559 เดือนมิถุนายน 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนสิงหาคม 2559 เดือนสิงหาคม 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2559 เดือนสิงหาคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกันยายน 2559 เดือนกันยายน 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2559 เดือนกันยายน 2559 แบบ สขร. 1

 


23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ