การดำเนินงานด้านต่างประเทศและทิศทางในอนาคตของกรมควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
หนังสือ “ทำความรู้จัก ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ”
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน , ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ