หนังสือ “ทำความรู้จัก ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ”