รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนเเรก (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)