รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)