รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนเเรก (เดือนตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)