การเรียกขานชื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา


เอกสารแนบ
Name-calling-Cambodia

16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ