บัญชีตำแหน่งว่างเพื่อการย้ายข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ
การบรรจุ โอน ย้าย ลาออก
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ