แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายข้าราชการ


เอกสารแนบ
Request form

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ