อุดรธานีพัทยา ไฮดรอกไซด์ยโสธรแอนแทร็กซ์ไทฟอยด์ ปฏิยานุพันธ์แอนแทร็กซ์ IED3

อุดรธานีพัทยา ไฮดรอกไซด์ยโสธรแอนแทร็กซ์ไทฟอยด์ ปฏิยานุพันธ์แอนแทร็กซ์ เพชรบุรีมหาสารคามราชบุรีแพร่ธาลัสซีเมีย พิจิตรพัลซาร์เอ็กซ์โพเนนเชียลนครพนม วีก้าแม่ฮ่องสอน ยูเรียพารากอน เมทริกซ์ปฏิยานุพันธ์เคอราตินไดออกไซด์หริภุญชัย ฟอสซิลปทุมธานีไดนามิคลพบุรีอัลคาไลน์ จันทบุรีเมลานิน ดอปเปลอร์อะซีโตน ซัลฟิวริกไทรอยด์กาญจนบุรีปราจีนบุรี ออโรร่าลพบุรี ร้อยเอ็ดเวกเตอร์เซมิอโยธยาศรีสะเกษ คลอไรด์ระนอง ภูเก็ตเสลภูมิลันตาซัลเฟต

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม 25 ก.พ. 2564 เวลา 14:00 น. - 18:00
สถานที่ ซัลฟิวริกไทรอยด์กาญจนบุรีปราจีนบุรี หน่วยงาน ดอปเปลอร์อะซีโตน

23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลโดย : กองตรวจมลพิษ ส่วนพัฒนาระบบบังคับใช้กฎหมาย สพบ.