การประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

การประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

IPA2561-01

 

Template รายงานผล

IPA2561-02

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

IPA2561-01 (1)

 

Template รายงานผล

IPA2561-02 (1)

 


เอกสารแนบ
IPA2561-01 IPA2561-02 IPA2561-01 (1) IPA2561-02 (1)

7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ