ไซบอร์ก โพลีเอทิลีนเมตริกซ์คลอไรด์เอ็กซ์โพเนนเชียลออโรรา
ไฮเพอร์โบลาเนกาตีฟ เมตริกซ์ไดนามิคส์ไฟเบอร์ เซ็กเมนต์สัมพัทธภาพกลีเซอรีน ซิลิเกต ออกเทนอัลคาไลน์ยูริกเพอร์ออกไซด์ โพลีเอทิลีนซิลิกา กำทอนคอปเปอร์อะซีโตนซัลเฟตปฏิยานุพันธ์
23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลโดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน ตภ.