ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

2021-10-05_07-32-13_749626


เอกสารแนบ
13-09-2021

5 ตุลาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ