ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เเผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เเละเเผนการตรวจสอบระยะยาว (ปรับแผน)

30-04-2021

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

15-12-2020-01

 

กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

15-12-2020-02

 

เเผนการตรวจสอบภายใน

21-09-2020


เอกสารแนบ
30-04-2021 15-12-2020-01 15-12-2020-02 21-09-2020

7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ