คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Insidemanual2021-3

 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริการให้คำปรึกษา

Insidemanual2021-2

 

ประกาศนโยบายเเละขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Insidemanual2021-1

 

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Insidemanual20190318


10 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ