รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามผลการประชุมผู้บริหารกระทรวง ปีงบประมาณ 2560

พฤศจิกายน 2559

execmeet-201611

 

ธันวาคม 2559

execmeet-201612


เอกสารแนบ
execmeet-201611 execmeet-201612

11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ