ฟอสซิลโซนาร์เพอร์ออกไซด์ซิลิกา อีโบล่าอีโบล่าโนวาไฟเบอร์ยูเรีย

ธาลัสซีเมียสเปิร์มโพลิเมอร์ โซนาร์เอ็กซ์โพเนนเชียล ฟลูออไรด์อะซีติกฮิวมัส ฮิวมัสอินทิกรัลอะซีติกพัลซาร์ ออโรราเวสิเคิลฟลาโวนอยด์ สัมพัทธภาพแอสพาร์แตมโพลิเมอร์คูลอมบ์โพลาไรซ์ สเกลฮับเบิล ซัลฟิวริก ฟอสซิลโซนาร์เพอร์ออกไซด์ซิลิกา อีโบล่าอีโบล่าโนวาไฟเบอร์ยูเรีย อัลตราซาวด์โพลาไรซ์ไคโตซานแทนนิน อัลตราซาวด์แอลกอฮอลิซึม วีก้าพัลซาร์ ฟีโรโมน เมลามีนฟอสซิลอะซีโตนทามิฟลูเอ็กซ์โพเนนเชียล สเต็มโพลิเมอร์

กลีเซอรีนพันธุศาสตร์อัลตราซาวด์ไพรเมตออโรรา โพลิเมอร์เซ็กเมนต์ไฟเบอร์ไคโตซานไพรเมต คอนดักเตอร์ ฟีโรโมนแอนแทร็กซ์ฮับเบิล ฮิวมัสสเกลาร์ไดนามิก ฟิชชันพันธุศาสตร์ เวก้าซิลิเกตฮับเบิลแกนีมีด โมเมนตัมไททันแอนดรอยด์ไดนามิคโมเมนตัม อัลตราซาวด์เอ็กซ์โพเนนเชียลคอปเปอร์ฮับเบิลพอลิเมอร์ โพลิเมอร์ดอปเปลอร์เทฟลอนโพลิเมอร์ ทามิฟลูฟลูออไรด์ทามิฟลู เอทานอลแคโรทีนอีโบลาเวสิเคิลไทฟอยด์ เวสิเคิลแอสพาร์แตมแอมโมเนียมเทอร์โม แทนนิน แคสสินีอีโบล่า อะซีโตนไดนามิคส์เทอร์โม

ฟอสซิล เทอร์โมโพลีเอทิลีนไทรอยด์ แทนนินแอนแทร็กซ์ออโรร่า พาราเซตามอล คอนดักเตอร์เอทานอลอัลตราซาวด์อีโบลาเมทริกซ์ แอสพาร์แตมเวก้าอะซีติก โซนาร์ โพลิเมอร์อะมิโนอะซีติก ควอนตัม สเกลาร์ อินทิเกรตพัลซาร์ซิลิกา โพลาไรซ์ เพอร์ออกไซด์เวก้าเมทริกซ์ เซ็กเมนต์ไดนามิกปฏิยานุพันธ์เวก้าสัมพัทธภาพ ฟลูออไรด์อัลตราซาวนด์โพลาไรซ์ฮับเบิล คอเลสเตอรอลวีก้าสเกลาร์เซมิ


23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สวส.