ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการ Action plan ปี 2564

action plan-64

 

ตุลาคม 2563

actionplan63-10

 

พฤศจิกายน 2563

actionplan63-11

 

ธันวาคม 2563

actionplan63-12

 

มกราคม 2564

actionplan64-1

 

กุมภาพันธ์ 2564

actionplan64-2

 

มีนาคม 2564

actionplan64-3

 

เมษายน 2564

actionplan64-4

 

พฤษภาคม 2564

actionplan64-5

 

มิถุนายน 2564

actionplan64-6


11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ