ผลตรวจน้ำบาดาลใกล้หมิงตี้หายห่วง (หน้า 10)
12 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ทส.เตรียมเสนอกฎหมายลูก จำนวน 7 ฉบับ (หน้า 7 กรอบบ่าย)
12 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ทส.จ่อเสนอกฎหมายลูก4ฉบับ (หน้า 12 กรอบบ่าย)
12 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ภาพข่าว: ผ้าป่ารีไซเคิล (หน้า 9 กรอบบ่าย)
12 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศผล รางวัลการจัดการขยะมลูฝอยชมุชน “จังหวัดสะอาด”…(หน้า 5 มติชนสุดสัปดาห์ )
12 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ตุลาคม 2564
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ตุลาคม 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 ตุลาคม 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระบบติดตามและประเมินผล คพ.
2 ตุลาคม 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
รายการพารามิเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมให้บริการทดสอบประจำปีงบประมาณ 2565
30 กันยายน 2564
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ดูทั้งหมด
ThaiPBS สัมภาษณ์ อคพ.
วันที่ : 2021-10-19    สถานที่ : ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช    เวลา : 08:00:00 - 12:00:00    หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
หารือแผนการดำเนินงานส่วนสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ : 2021-10-19    สถานที่ : ห้องประชุม 204    เวลา : 08:30:00 - 12:00:00    หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
หารือแผนการดำเนินงานส่วนสารอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ : 2021-10-19    สถานที่ : ห้องประชุม 201    เวลา : 09:30:00 - 12:00:00    หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
วันที่ : 2021-10-19    สถานที่ : ห้องประชุม 203    เวลา : 10:00:00 - 12:00:00    หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
ประชุมหารือการดำเนินงาน ของส่วนของเสียอันตรายประจำปี 2565
วันที่ : 2021-10-19    สถานที่ : ห้องประชุม 201    เวลา : 13:00:00 - 16:30:00    หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษ ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์
วันที่ : 2021-10-19    สถานที่ : ห้องประชุม 204    เวลา : 13:00:00 - 16:00:00    หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
ประชุมกับ YACHIYO ENGINERING CO.,LTD.
วันที่ : 2021-10-20    สถานที่ : ห้องประชุม 201    เวลา : 09:00:00 - 12:00:00    หน่วยงาน : กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ดูทั้งหมด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง